Jako osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mogę pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, a w firmach, gdzie chciałem pracować czasami trzeba brać nadgodziny. Czy można ,,pozbyć” się tego limitu?

Faktycznie art. 15 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami mówi, że czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może…

Czy pracownikowi, który jest osobą niepełnosprawną należą się jakieś dodatki do pracy? Moi znajomi (też niepełnosprawni) dostają dodatek na dojazdy do pracy, a mój szef nie chce mi przyznać takiego dodatku.

Nie ma ustawowo zapisanych jakichkolwiek dodatków do wynagrodzenia z tytułu posiadaniaorzeczenia o niepełnosprawności. Pewne świadczenia od pracodawcy osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać w przypadku, gdy ich pracodawca posiada status zakładu pracy…