Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ZUS z 1995 roku. orzeczenie wydano na stałe. Do tej pory nie było mi ono potrzebne – pracowałem. Obecnie straciłem pracę i chcę starać się o ponowne zatrudnienie. Wiem, że dzięki orzeczeniu mogę wziąć udział w projektach finansowanych z UE, które pomagają w znalezieniu pracy. Czy powinienem jeszcze raz stanąć na komisji ZUS?

Aby wziąć udział w projektach UE wystarczy orzeczenie z Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności . Nie ryzykuje Pan w ten sposób utraty orzeczenia z ZUS. Aby stanąć…

Jestem doradcą zawodowym I stopnia, chciałabym uzyskać uprawnienia do możliwości udziału jako doradca zawodowy w Zespołach Komisjach D/S Orzekania o Niepełnosprawności. Bardzo proszę o jakieś wskazówki w tym zakresie – kto i gdzie prowadzi takie szkolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z 23 sierpnia 2003 r, doradcą zawodowym może zostać osoba, która posiada: a) ukończone…