Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

Jan Paweł II "Laborem exercens"

Bazy ofert pracy

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i na czym ono polega?

Ubezwłasnowolnienie całkowite to pozbawienie osoby fizycznej, która ukończyła 13 lat, zdolności do czynności prawnych. Orzeka je sąd w wypadku: choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innych zaburzeń psychicznych w szczególności pijaństwa lub narkomani. Wniosek może złożyć: małżonek, krewni w prostej linii i rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator. Sąd wnioskuje o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej do sądu opiekuńczego.

Cofnij

Zadaj pytanie ekspertowi:

lub napisz: