Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i na czym ono polega?

Ubezwłasnowolnienie całkowite to pozbawienie osoby fizycznej, która ukończyła 13 lat, zdolności do czynności prawnych. Orzeka je sąd w wypadku: choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innych zaburzeń psychicznych w szczególności pijaństwa lub narkomani. Wniosek może złożyć: małżonek, krewni w prostej linii i rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator. Sąd wnioskuje o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej do sądu opiekuńczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *