Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

Jan Paweł II "Laborem exercens"

Materiały do pobrania!

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i na czym ono polega?

Ubezwłasnowolnienie całkowite to pozbawienie osoby fizycznej, która ukończyła 13 lat, zdolności do czynności prawnych. Orzeka je sąd w wypadku: choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innych zaburzeń psychicznych w szczególności pijaństwa lub narkomani. Wniosek może złożyć: małżonek, krewni w prostej linii i rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator. Sąd wnioskuje o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej do sądu opiekuńczego.

Cofnij

Zadaj pytanie ekspertowi:

zadzwoń: +48 58 690 70 88

lub napisz:

SONDA:

Czy zwiększyła się Twoja świadomość o prawach obywatelskich i możliwościach ich egzekwowania?

Loading ... Loading ...