Jaki jest program pomocy dla bezrobotnych?

Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy w dniu 28 września zostałam wybrana przez pracodawcę, który zawarł umowę z PUP o doposażenie stanowiska pracy dla mnie czyli osoby do 30 roku życia. Jest jakiś taki program pomocy bezrobotnym. Pracowałam od 9 października aż do wczoraj. Jak zaczęłam dopytywać się o umowę to usłyszałam od kierownika, że to urząd mnie zatrudnia i on mi płaci i to mi się nie spodobało, gdyż ja nie podlegam stażom, a umowie o pracę z góry na dwa lata. Więc zadzwoniłam do urzędu pracy i okazało się że jeszcze pracodawca nie rozliczył się z nimi i nie mogę tam pracować, a jeśli już tam jestem to znaczy, że na czarno. Przeraziłam się dziś mam przymusowe wolne bo urząd kontroluje sklep. Co teraz – czy ja już tam nie wrócę? Czy ewentualnie mogę iść do sądu pracy, gdyż zostałam oszukana, bo naprawdę nie wiedziałam, że pracuję na czarno i teraz obawiam się, że będę musiała urzędowi zwrócić pieniądze za składki zdrowotne, które w tym czasie mi opłacał.

Z opisu sytuacji, który Pani przedstawiła wynika, że Pani pracodawca zawarł z Urzędem Pracy umowę o doposażenie stanowiska pracy i w zamian na dofinansowanie przez urząd tego wyposażenia miał zatrudnić osobę bezrobotną na określony czas.

Faktycznie zwyczajem w tego typu programach jest, że zatrudnienie wskazanej osoby następuje dopiero po rozliczeniu się pracodawcy z urzędem (urząd musi sprawdzić czy faktycznie doposażono stanowisko pracy).

Jednak dla Pani fakt umowy między pracodawcą, a Powiatowym Urzędem Pracy nie ma żadnego znaczenia. Pani relacje z pracodawca reguluje umowa o prace i jest to umowa dwustronna (pracodawca-pracownik).

Z opisu sytuacji wynika, że pracodawca nie dopełnił obowiązków na nim spoczywających, tzn. nie potwierdził Pani na piśmie warunków zatrudnienia, zapewne też nie zgłosił do ubezpieczeń społecznych więc potocznie zatrudnił Panią „na czarno”.

Taka sytuacja to poważne wykroczenie pracodawcy.

Pani reakcja z powiadomieniem Urzędu Pracy była jak najbardziej prawidłowa.

Proszę też pamiętać, że jako osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma Pani obowiązek poinformowania formalnie (pisemnie) Urzędu Pracy o zatrudnieniu.

Proszę zdecydowanie domagać się wystawienia pisemnej umowy o pracę oraz wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku dalszych uchybień pracodawcy należy bezzwłocznie powiadomić także Inspekcję Pracy. Oczywiście w Sądzie Pracy może Pani ubiegać się o sądowe ustalenie łączącego Panią z pracodawcą stosunku pracy. Przydatne będą dowody, że w określonym czasie Pani pracowała (kopie list obecności, zeznania świadków itp.).

W mojej opinii nie warto za wszelką cenę kontynuować współpracy z pracodawcą który już na początku współpracy nie postępuje uczciwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *