Jestem doradcą zawodowym I stopnia, chciałabym uzyskać uprawnienia do możliwości udziału jako doradca zawodowy w Zespołach Komisjach D/S Orzekania o Niepełnosprawności. Bardzo proszę o jakieś wskazówki w tym zakresie – kto i gdzie prowadzi takie szkolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z 23 sierpnia 2003 r, doradcą zawodowym może zostać osoba, która posiada:

a) ukończone magisterskie studia na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe lub

b) świadectwo dojrzałości oraz ukończone szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego,

Doradca zawodowy orzekający o stopniu niepełnosprawności w komisjach ds. orzekania o niepełnosprawności powinien dodatkowo zostać przeszkolony w Wojewódzkim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *