Jaka jest rola kuratora osoby z niepełnosprawnością?

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 183 stwierdza: „ Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy”. Wniosek o przyznanie kuratora składa osoba niepełnosprawna lub organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną praw osób niepełnosprawnych. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzin i Nieletnich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *