Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

Jan Paweł II "Laborem exercens"

Bazy ofert pracy

Jak prawidłowo napisać list motywacyjny?

Technik pisania listu motywacyjnego jest dużo. Ważne jest abynie zanudzić pracodawcy, dlatego nie warto powtarzać informacji zawartych w życiorysie (CV). We wstępie piszemy skąd wiemy o stanowisku pracy – ogłoszenie, Internet itp. Następnie piszemy, dlaczego to właśnie nas pracodawca miałby zatrudnić, koncentrując się na naszych cechach osobowości, umiejętnościach. Zdanie typu: uważam, że będę dobrą kandydatką na stanowisko ponieważ jestem aktywna, kreatywna, wyrozumiała cierpliwa… itp., sprawia, że nasz list motywacyjny staje się mało wiarygodny. Jeśli wymieniamy cechy osobowości, to każda cecha powinna być potwierdzona przykładem wskazującym na to, że taka właśnie jestem. Jednym słowem pracodawca potrzebuje dowodu na to, że posiadam właśnie taką cechę lub umiejętność. Ostatnia część listu koncentruje się na wyrażeniu nadziei, że to właśnie nas wybierze pracodawca oraz na zapewnieniu dostępności i otwartości w udostępnianiu dalszych informacji o sobie.

Cofnij

Zadaj pytanie ekspertowi:

lub napisz: