Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

Jan Paweł II "Laborem exercens"

Bazy ofert pracy

Ile wynosi składka na PFRON za 1 etat?

Wpłaty na PFRON dokonują przedsiębiorcy którzy zatrudniają min 25 osób(pełne etaty), u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6 %. W takim przypadku przedsiębiorca uiszcza składkę na PFRON w wysokości stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Cofnij

Zadaj pytanie ekspertowi:

lub napisz: