Co potrzebne jest, aby złożyć wniosek do DPS?

Aby złożyć wniosek o miejsce w DPS potrzebny jest: dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu), kserokopia otrzymywania renty lub emerytury (oryginały do wglądu), oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia osoby starającej się o pobyt w DPS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *