Rozpocząłem pracę w styczniu 2011 roku na ½ etatu i jest to moja pierwsza praca. Mam wykształcenie średnie ogólne. Kiedy i w jakim wymiarze mogę wykorzystać urlop wypoczynkowy? Jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ponieważ jest to Pana pierwsza praca to prawo do urlopu w 2012 roku nabywa Pan po przepracowaniu każdego miesiąca w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. W kolejnym roku…

Jeżeli mam orzeczenie o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia, pracowałem już w innym zakładzie pracy 8 miesięcy czy należy mi się dodatkowe 10 dni urlopu w nowym zakładzie pracy, w którym pracuję na ½ etatu od 2 m-cy?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego jedynie osobom, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Aby więc…