Jestem doradcą zawodowym I stopnia, chciałabym uzyskać uprawnienia do możliwości udziału jako doradca zawodowy w Zespołach Komisjach D/S Orzekania o Niepełnosprawności. Bardzo proszę o jakieś wskazówki w tym zakresie – kto i gdzie prowadzi takie szkolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z 23 sierpnia 2003 r, doradcą zawodowym może zostać osoba, która posiada: a) ukończone…