Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem.

Jan Paweł II "Laborem exercens"

Bazy ofert pracy

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, w którym jest napisane „praca w warunkach chronionych”. Czy mogę pracować w firmie, która nie jest zakładem pracy chronionej?

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 4 definiujestopnie niepełnosprawności. Zgodnie z regulacjami tam zawartymi osoba do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności to osoba, która jest niezdolna do pracy, albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Jednak ust. 5 tego artykułu wskazuje także, że „zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności […] nie wyklucza  możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej”.

Nie ma zatem przeciwskazań do zatrudnienia w firmie, która nie jest zakładem pracy chronionej. Pamiętać należy jednak, że pracodawca powinien przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Można także zatrudnić się w formie telepracy. Wtedy pracodawca nie musi przystosowywać stanowiska pracy.

W praktyce o możliwości świadczenia pracy w konkretnej firmie i na konkretnym stanowisku decyduje lekarz medycyny pracy podczas wstępnych badań profilaktycznych.

Cofnij

Zadaj pytanie ekspertowi:

lub napisz: